За нас

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

Фондация „Детски книги“ насърчава четенето сред децата чрез различни инициативи. Сред важните й цели са промените в нагласите на възрастните спрямо детско-юношеската литература, поставянето на фокус върху интересите на децата при насърчаване на четенето, активната работа за развитието и популяризирането на българските автори, илюстратори и преводачи в страната и чужбина и принос към развитието на библиотеките в страната.