За проекта

Пътуващи сандъчета е инициатива за насърчаване на четенето от ранна детска възраст. Следвайки добрите практики на немските библиотеки, подбраната селекция от модерни детски книги пътуват по предварителна заявка до библиотеките в страната – регионални, градски, читалищни, училищни, класни. Пътуващите сандъчета дават възможност на малчуганите и от най-малките населени места да се запознаят с новоиздадени книги, като провокира интереса им чрез нестандартната форма, с която са пристигнали и присъстват в библиотеката.

За да получите пътуващо сандъче, трябва да отговаряте на следните условия:

  1. Да сте библиотека – независимо от какъв тип;
  2. Да сте готови да посрещнете книгите на Ваши разноски;
  3. Да предоставите информация къде се намира сандъчето и как е посрещнато от читателите (съгласно инструкции, предадени по имейл)
  4. Да ги изпратите до следващия получател в указания срок (съгласно инструкции, предадени по имейл).

Ако сте готови да изпълните условията, попълнете формуляра за заявка и ще бъдете уведомени кога ще получите своето „Пътуващо сандъче“.

Проектът стартира по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и първите 6 сандъчета съдържат книги, набавени от ББИА. От 2015 г. основен партньор на проекта е фондация „Детски книги“, която се ангажира с периодичното набавяне на заглавия, регистрация на книгите в платформата на международното движение Bookcrossing и координация на подадените заявки за пътуващи сандъчета.